In talloze bedrijven werken mensen dag in dag uit met kankerverwekkende stoffen. Om medewerkers te beschermen tegen de schadelijke effecten van deze stoffen zijn er grenswaarden in ontwikkeling. De minister van SZW stelt – na adviezen van de Gezondheidsraad en de SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) – grenswaarden vast waarmee ongezonde blootstelling aan stoffen kan worden voorkomen.
In de SER-subcommissie zijn ook de vakbonden FNV en CNV stevig vertegenwoordigd. Als bonden brengen we graag de praktijkervaringen en –inzichten van onze leden in.
Deze site informeert je over kankerverwekkende stoffen en wat je kunt doen in je bedrijf om te checken of er veilig mee gewerkt wordt. Die uitkomst kan tegelijk gebruikt worden om de advisering over grenswaarden te beïnvloeden.