Bloot
stelling

“DE BESTE
AANPAK OM
KANKER TE
VERMIJDEN

IS TE STOPPEN
MET DE BLOOT-
STELLING.”

8 MEEST VOORKOMENDE KANKER- VERWEKKENDE STOFFEN

In de ‘Europese kankerverwekkende stoffen richtlijn’ staat dat kankerverwekkende stoffen alleen maar op het werk aanwezig mogen zijn als er geen gezonder alternatief is. De richtlijn heeft tot nu toe nog weinig effect gehad. Op heel veel werkplekken kunnen kankerverwekkende stoffen prima vervangen worden door goede en gezondere alternatieven. En ook bedrijven die deze richtlijn wel goed toepassen zijn niet per definitie ‘kankervrij’. Want ook bij productie- processen (als verbranden, verspanen, verzagen, schuren enzovoort) kunnen kankerverwekkende stoffen ontstaan en vrijkomen op de werkplek.

In de EU geldt ook de verordening REACH om mens en milieu beter tegen stoffen te beschermen. REACH is een Europese wet over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Reach staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. De EU wil met REACH de meest kwalijke stoffen van de markt halen. Naar verwachting zullen er voor 2020 zo’n 400 van deze stoffen ver- dwenen zijn of in ieder geval aanzienlijk minder worden gebruikt.

De 8 meest voorkomende kankerverwekkende stoffen op het werk zijn:

  • Asbest
  • Silica, kwarts
  • Dieselmotorenemissies
  • Mist van minerale oliën
  • Metalen van metaalverbindingen, vooral (van) arseen, chroom VI. Maar ook van lood, nikkel en cobalt.
  • PAK’s bij teerprocessen
  • Pesticiden
  • Radon