Brochures

WERKPLEK KANKERVRIJ

HELP JEZELF EN DE BONDEN. DOWNLOAD DE BROCHURES VOOR EEN KANKERVRIJE WERKPLEK!

Als begeleiding bij de checklijsten en om werknemers in de breedte in te lichten over de risico’s van kankerverwekkende stoffen zijn er brochures te downloaden. Elke brochure bestaat uit een algemeen deel en een stofspecifiek inlegvel. Zodoende zijn er drie brochures samengesteld: Acrylamide – een nieuwe grenswaarde, Chroom VI – een nieuwe grenswaarde en Dieselrook – een nieuwe grenswaarde.

Het algemene deel van de brochures betreft informatie over werk en kanker. Bijvoorbeeld over de 8 meest voorkomende beroepsgebonden kanker en hoe blootstelling is te voorkomen en welke rol grenswaarden hierbij spelen.
Het stofspecifieke deel van de brochure bevat een beschrijving van de karakteristieken van de stof, de risico’s en informatie over de werkplekken waar de stof wordt gebruikt. Ook wordt aangegeven welke verbodsbepalingen al gelden en welke grenswaarde wordt getoetst voor deze stof.

Download de Brochures