CHECKLIJST WERK

PLEK KANKERVRIJ

HELP JEZELF EN DE BONDEN. VUL DE CHECKLIJST IN VOOR EEN KANKERVRIJE WERKPLEK!

Met zorgvuldig ingevulde Checklijsten “Werkplek Kankervrij” kunnen de vakbonden FNV en CNV de onderhandelingen in de SER over de grenswaarden voor het werken met kankerverwekkende stoffen goed onderbouwd voeren. Voor de bonden is het relevant om informatie van werknemers te krijgen over hoe er in de praktijk met de kankerverwekkende stoffen (en producten) wordt gewerkt en of alle blootstellingsbeperkende maatregelen beschikbaar zijn en worden nageleefd. Hoe wordt er in de praktijk met deze stof gewerkt? Niemand heeft die kennis beter in huis dan de medewerkers die er zelf mee werken. Dáár willen FNV en CNV goed zicht op krijgen met behulp van de ingevulde vragenlijsten. De bonden leggen daartoe contact met deze werknemers en vragen hen om met behulp van een checklijst, het praktijkgebruik van de stof en de gangbare beheersmaatregelen aan te geven. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt als onderdeel van het ‘haalbaarheidsonderzoek’. De uitkomsten uit de vragenlijsten kunnen worden ingebracht bij het door de SER te houden ‘haalbaarheidsonderzoek’. Lijkt zo’n lage waarde niet haalbaar, dan is de consequentie dat een hogere, minder beschermende waarde aan de minister wordt geadviseerd.

ONDERNEMINGSRAAD OF VWGM-LEDEN AAN DE SLAG

De checklijst wordt bij voorkeur ingevuld door de OR of VGWM-leden in samenspraak met de werknemers die direct met of in de buurt van de kan- kerverwekkende stof werken. Is er geen OR of VGWM-commissie dan kan een kaderlid de checklijst invullen.

Download de Checklijsten