Kankervrij werk

Kanker is in Nederland de meest voorkomende doodsoorzaak.
De oorzaak wordt vaak gezocht in slechte leefgewoonten zoals roken en ongezond eten. De relatie met werk wordt – vreemd genoeg – vaak niet gelegd.
Toch is blootstelling aan stoffen en ongezonde omstandigheden op het werk een forse oorzaak van kanker. Hoe zit dat en hoe is het te voorkomen? Daarover doen we een boekje open.

Zieke cijfers

In Europa krijgen jaarlijks 2,5 miljoen mensen kanker. In Nederland circa 100.000. In 2011 ging het om 52.600 mannen en 48.000 vrouwen. In dat jaar stierven er 23.000 mannen en 19.900 vrouwen aan kanker.
Het totaal aantal kankergevallen blijkt nog steeds enigszins te stijgen: met zo’n 3% per jaar. Naar schatting krijgt één op de drie Nederlanders kanker. Opmerkelijk is dat in Nederland het aantal mensen dat kanker krijgt ongeveer 6% boven het Europees gemiddeld ligt. Het aantal mensen dat overlijdt aan deze ziekte was in 2012 in ons land 8,5% hoger dan het Europees gemiddelde.

Kanker door werk

Bij de nieuwe gevallen van kanker is bij de mannen circa 8% en bij de vrouwen 2% werkgerelateerd. Een fors deel hiervan heeft te maken met de blootstelling aan kankerverwekkende chemische stoffen, met asbest als één van de belangrijkste.
In de EU zijn ongeveer 2800 stoffen geclassificeerd als kankerverwekkend. Belangrijke werkgerelateerde kankers zijn long-, huid-, borst-, blaaskanker en mesothelioom. Longkanker komt het meeste voor bij mannen en borstkanker bij vrouwen.

Sommige kankers zijn sterker werkgerelateerd dan andere. Neus- en bijholtekanker ontstaan bijvoorbeeld vooral door blootstelling aan houtstof bij houtbewerking.
Huidkanker komt bij veel beroepen voor, maar meer bij asfalteerders en werknemers die aan dieselmotoruitstoot worden blootgesteld.

Minder bekend is dat 4% van alle borstkankers een relatie heeft met het werken in ploegendienst. Denk aan verpleegkundigen en piloten.